Indywidualne lekcje gry na instrumentach

Program lekcji dostosowany do zdolności i wieku uczestników.

Piano, keyboard - zajęcia w poniedziałki i piątki.
Koszt - 40 zł lekcja 30 min.; 60 zł lekcja 45 min.
Prowadzący - Krzysztof Zajkowski, tel. 608 764 865

Gitara - zajęcia w środy i piątki.
Koszt - 140 zł miesięcznie za lekcje 30 min.; 180 zł miesięcznie za lekcje 45 min.
Prowadzący -  tel. 504 100 186