KONSTRUKTOR – zajęcia z robotyki Lego

Zajęcia – poniedziałki
godz. 17.00 - 18:00 ( grupa) i 18:00 - 19:00 (II grupa)
MOK ul. Słowackiego 10.
Koszt zajęć - 100 zł miesięcznie.
Bezpłatne zajęcia pokazowe - 11 września 2017, godz.18:00