KONSTRUKTOR - zajęcia z robotyki Lego

Zajęcia – poniedziałki
godz. 17.00 - 18:00 ( I grupa) i 18:00 - 19:00 (II grupa)
MOK ul. Słowackiego 10.
Koszt zajęć - 120 zł miesięcznie.
Zapisy 14 września 2020 w godz. 1700 - 1800 w MOK przy ul. Słowackiego 10.