II Konkurs Kolęd Obcojęzycznych

Serdecznie zapraszamy uczniów ząbkowskich szkół do udziału w festiwalu kolęd anglo- i niemieckojęzycznych: Christmas time in a song Weihnachtszeit im Lied I. Cele konkursu: popularyzacja kolęd angielskich i niemieckich, motywowanie uczniów do nauki języków obcych uwrażliwienie na tradycje innych kultur łączenie zdolności wokalnych i językowych II. Organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach III. Zasady uczestnictwa: Festiwal ma formę konkursu, a jego adresatami są uczniowie ząbkowskich szkół podstawowych. Uczestnicy konkursu występują w dwóch kategoriach wiekowych. - uczniowie klas I – III, - uczniowie klas IV – VI. W konkursie mogą brać udział soliści i zespoły składające się maksymalnie z sześciu osób. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie jednej kolędy w języku angielskim lub niemieckim (nie dłuższej niż 5 zwrotek). Utwory mogą być wykonywane a cappella, lub z własnym akompaniamentem (płyta CD, keyboard, gitara lub inny dowolny instrument). IV. Etapy konkursu: - Etap I (szkolny) - nauczyciele z danej placówki dokonują wyboru najlepszych solistów lub zespołów . Do finału każda szkoła typuje do 8 wykonawców (za „wykonawcę” uważa się solistę lub zespół) bez względu na kategorię wiekową. Zgłoszenie wyłonionych w etapie szkolnym kandydatów należy przesłać do 5 stycznia 2011, na załączonej karcie na adres Miejski Ośrodek Kultury 05-091 Ząbki ul. Słowackiego 10 tel /fax 22 781 64 30 - Etap II (finał) odbędzie się 14 stycznia (piątek) 2011 r. godz. 10:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach ul. Orla 8 Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie zaproszeni zostaną do udziału w Koncercie Laureatów, który odbędzie się 16 stycznia (niedziela) godz. 16:30 w MOK ul. Orla 8 Oceny prezentacji konkursowych dokona niezależne Jury powołane przez organizatorów, które pod uwagę weźmie: - dobór repertuaru - prawidłową wymowę tekstu, - wartość artystyczną prezentacji. Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdjęć na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta w Ząbkach oraz w lokalnej prasie. karta zgłoszenia.pdf