XXIX Festiwal Piosenki Ząbki 2019

REGULAMIN XXIX FESTIWALU PIOSENKI ZĄBKI 2019 KARTA ZGŁOSZENIA.pdf

ORGANIZATOR – Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

I. UCZESTNICY FESTIWALU:

W Festiwalu mogą brać udział uczniowie z terenu powiatu wołomińskiego:

grupa I    - uczniowie szkół podst., klasy 1 – 3
grupa II   - uczniowie szkół podst., klasy 4 – 6 
grupa III  - uczniowie klas VII, VIII i gimnazjum

II. ZASADY UCZESTNICTWA:

         Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie utworu muzycznego mieszczącego się w poniższych kryteriach:

- Piosenka w języku polskim, w interpretacji własnej wykonawcy – solisty /Eliminacje - a’capella lub z akompaniamentem własnym na dowolnie wybranym instrumencie, Finał – jak wyżej lub z podkładem muzycznym (półplayback)/.

UWAGA !!!

Każdy uczestnik festiwalu może wystąpić w danej kategorii tylko jeden raz.
- Zdobywcy Grand Prix z lat poprzednich nie mogą brać udziału w kolejnych zmaganiach konkursowych, lecz wystąpić jako gość Festiwalu.
- Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach festiwalu ten sam repertuar /chyba, że jury zaleci jego zmianę/.
- Minimalna wymagana ilość uczestników w danej grupie wiekowej podczas eliminacji – 7 osób.
Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie /zmiany te nie mogą wpłynąć w zasadniczy sposób na przebieg konkursu/.

III. OCENA I NAGRODY:

Jury festiwalu oceniać będzie umiejętności wokalne wykonawców, dobór repertuaru, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny.
Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.
Zwycięzcy festiwalu zostanie przyznane GRAND PRIX.

IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

Eliminacje - 21.05.2019r., godz.10:00  w sali widowiskowej MOK, ul. Słowackiego 21. 

Finał -  04.06.2019r., godz. 10:00w sali widowiskowej MOK, ul. Słowackiego 21. 

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA NALEŻY DOKONAĆ DO DN. 15.05.2019r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach ul. Słowackiego 10.
SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ PRACOWNICY MOK, CODZIENNIE W GODZ. 1000– 1700,  TEL. 781 64 30

Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdjęć na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta w Ząbkach oraz w lokalnej prasie. 

Administratorem danych osobowych w postaci wizerunku, sylwetki dziecka jest Miejski Ośrodek Kultury
w Ząbkach, ul. Słowackiego 10, 05-094 Ząbki.

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zostaje spełniony poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej MOK.

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych można kontaktować się pod numerem telefonu: 783-220-250.