Ząbkowska Wierszykarnia

V Duży Konkurs dla Małych Recytatorów                        

              „Ząbkowska Wierszykarnia”

KARTA ZGŁOSZENIA

1.   Organizator
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

2.   Cele:
- popularyzacja poezji dziecięcej
- kształtowanie wrażliwości dzieci na piękno języka polskiego
- kształtowanie aktywności twórczej i interpretacji
- rozwijanie ekspresji, pamięci oraz doskonalenie wyrazistej mowy

 3. Zasady Konkursu:
- dowolny dobór utworów wierszy z całego bogactwa poezji dziecięcej
- czas trwania występu- do 5 minut
- karty zgłoszeń należy przesłać do 19 marca 2019r na adres:

         Miejski Ośrodek Kultury
         ul. Słowackiego 10; 05-091 Ząbki
         tel/fax 22 781 64 30; e-mail: sekretariat@mokzabki.koti.pl, 
dodatkowe informacje: 500-273-537

4.   Grupy wiekowe:
- dzieci w wieku 3-4 lata
- dzieci w wieku 5-6 lat

5.   Kategorie konkursu:
- występ indywidualny
- występ z rodzicem lub opiekunem

6.   Założenia organizacyjne:
Konkurs składa się z dwóch etapów:
- etap zmagań konkursowych w placówce macierzystej
- etap zmagań konkursowych między przedszkolnych:

26 marca o godz. 10.00 w MOK. ul. Słowackiego 21

7. Każde przedszkole może być reprezentowane przez 10 dzieci (duet liczony jest jako jeden uczestnik) w każdej kategorii wiekowej.

Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdjęć na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta w Ząbkach oraz w lokalnej prasie.