X Powiatowy Konkurs Poetycki

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA.pdf 

I. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

Współorganizatorzy: Porozumienie Domów i Ośrodków Kultury Powiatu Wołomińskiego, Powiat Wołomiński

Patronat: Starosta Wołomiński

II. Cele

  1. Przybliżenie postaci i twórczości ks. Jana  Twardowskiego
  2. Twórcza interpretacja wybranych utworów
  3. Integracja środowisk powiatu wołomińskiego

III. Grupy wiekowe

Konkurs skierowany jest do:

  • uczniów szkół podstawowych (klasy 0 - III)
  • uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VI)
  • uczniów szkół podstawowych (klasy VII - VIII) i gimnazjalistów

IV. Kategorie konkursu:

  1. Recytacja - prezentacja jednego wiersza lub fragmentu prozy ks. Jana Twardowskiego (czas do 3 min)
  2. Poezja śpiewana indywidualne lub zespołowe wykonanie wybranego utworu:

-       z akompaniamentem (płyta CD, instrumenty własne - zespół do 6 osób)

-       a`capella.

V. Przebieg konkursu:

Konkurs składa się z dwóch etapów:
 ELIMINACJE GMINNE zostaną przeprowadzone przez Ośrodki Kultury biorące udział w konkursie. Karty zgłoszeń uczestników, którzy wezmą udział w finale konkursu należy przesłać do dnia 12.10.2018 r.  na adres MOK-u.

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Słowackiego 10; 05-091 Ząbki
tel/fax 22 781 64 30; e-mail: mok@zabki.pl

FINAŁ KONKURSU w dniu  23.10.2018 r. o godz. 11:00 w Ząbkach, sala MOK przy ul. Słowackiego 21 (trybuna sportowa, I piętro)

VI. Uwaga

1.    Gmina/miasto może być reprezentowana we wszystkich kategoriach konkursu przez trzech uczestników/zespoły w każdej grupie wiekowej (w przypadku braku zgłoszeń z danej grupy wiekowej - można zwiększyć ilość uczestników w pozostałych grupach.

2.    Zgłaszając udział w konkursie wymagane jest podanie danych osobowych uczestnika w zakresie: imię, nazwisko, kategoria wiekowa, numer telefonu kontaktowego.

3.    Przebieg finału konkursu będzie utrwalany przez organizatora lub współorganizatorów poprzez wykonywanie zdjęć, nagrań video, w związku z czym mogą zostać utrwalone wizerunek, sylwetka osób biorących udział w uroczystości.

4.    Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu.

5.    Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zostaje spełniony poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej MOK.

klauzula informacyjna.jpg