Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej
Miejski Ośrodek Kultury
Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Kochanowskiego
Ząbki 08.05.2018 r.

KARTA ZGŁOSZENIA.pdf


1. Cele konkursu:

- Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych
- Ćwiczenie wymowy oraz wzbudzanie zainteresowania nauką języka obcego
- Przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień
- Prezentowanie i popularyzacja dorobku muzycznego krajów obcojęzycznych
- Propagowanie śpiewu jako formy środka wyrazu artystycznego
- Odkrywanie nowych talentów

2. Zasady uczestnictwa:

Adresatami konkursu są uczniowie ząbkowskich szkół podstawowych i gimnazjów, którzy występują solo lub w duetach, w trzech kategoriach wiekowych:

- Uczniowie klas I-III (szkoła podstawowa)
- Uczniowie klas IV-VI (szkoła podstawowa)
- VII klasy oraz gimnazjaliści

·      Uczestnicy przygotowują jeden utwór - jedną piosenkę w języku angielskim, trwającą nie dłużej niż 4 minuty.

·      Treści i sposoby prezentacji utworów powinny być adekwatne do wieku wykonawców i ich umiejętności wokalnych!

·      Utwory mogą być wykonywane a capella, jak również z  akompaniamentem: płyta CD z wersją instrumentalną lub własne instrumenty (instrumentarium musi być wcześniej uzgodnione z organizatorem) osoby akompaniujące - bez ograniczeń wiekowych (mogą to być również członkowie rodziny)

3. Etapy konkursu:

Etap I (szkolny) - nauczyciele z danej placówki dokonują wyboru najlepszych wykonawców. Do finału każda szkoła typuje do 3 solistów i 2 zespoły z każdej kategorii wiekowej.

Jeśli szkoła nie zgłasza uczestników do jednej z kategorii (soliści lub zespoły) dopuszcza się zgłoszenie większej liczby kandydatów z drugiej kategorii.
Skan karty zgłoszeń kandydatów wyłonionych w etapie  szkolnym należy przesłać do 25.04.2018 r. na adres mailowy: mok@zabki.pl  W tytule maila proszę dopisać „Konkurs Piosenki Obcojęzycznej”
Kartę zgłoszeniową również można dostarczyć osobiście do MOK-u, Ząbki ul. Słowackiego 21. (karty zgłoszeń są dostępne na stronie Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach)

Etap II (finał) odbędzie się 8 maja (wtorek) 2018 r. w MOK w Ząbkach ul. Słowackiego 21.
godz. 10.00 – uczniowie szkół podstawowych
godz. 12.00 –  VII klasy oraz gimnazjaliści   

4. Oceny konkursowych prezentacji  dokona niezależne JURY powołane przez organizatorów, które

    weźmie pod uwagę:

·      dobór repertuaru

·      prawidłową wymowę

·      strój, ruch sceniczny

·      wartość artystyczną prezentacji

Nagrodzeni i wyróżnieni zaproszeni zostaną  do udziału w Koncercie Laureatów, który odbędzie się 8 maja 2018 r. o godz. 18.00 w sali widowiskowej MOK ul. Słowackiego 21

 Laureaci otrzymają nagrody oraz dyplomy.

Wszelkie wątpliwości dotyczące regulaminu i przebiegu konkursu rozstrzyga organizator.

Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdjęć, filmu na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury, Szkoły Podstawowej nr 2 i Urzędu Miasta w Ząbkach oraz w lokalnej prasie.