IX Powiatowy Konkurs Poetycki “Spotkania z twórczością ks. Jana Twardowskiego”

REGULAMIN

I. Organizator:

Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

Współorganizatorzy:

Porozumienie Domów i Ośrodków Kultury Powiatu Wołomińskiego, Powiat Wołomiński

Patronat:

Starosta Wołomiński

II. Cele

  1. Przybliżenie postaci i twórczości ks. Jana  Twardowskiego
  2. Twórcza interpretacja wybranych utworów
  3. Integracja środowisk powiatu wołomińskiego

III. Grupy wiekowe

Konkurs skierowany jest do:

  • uczniów szkół podstawowych (klasy 0 - III)
  • uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VI)
  • gimnazjalistów

IV. Kategorie konkursu:

  1. Recytacja - prezentacja jednego wiersza lub fragmentu prozy ks. Jana Twardowskiego (czas do 3 min)
  2. Poezja śpiewana indywidualne lub zespołowe wykonanie wybranego utworu:

-       z akompaniamentem (płyta CD, instrumenty własne - zespół do 6 osób)

-       a`capella.

V. Przebieg konkursu:

Konkurs składa się z dwóch etapów:
 ELIMINACJE GMINNE w Ząbkach odbędą się w dniu 10.10.2017 r. o godz. 11:00 w sali MOK przy ul. Słowackiego 21 (trybuna sportowa, I piętro) - karty zgłoszeń uczestników, którzy wezmą udział w konkursie należy przesłać do dnia 2.10.2017 r. na adres MOK-u.

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Słowackiego 10; 05-091 Ząbki
tel/fax 22 781 64 30; e-mail: mok@zabki.pl

FINAŁ KONKURSU w dniu  24.10.2017 r. o godz. 11:00 w Ząbkach, sala MOK przy ul. Słowackiego 21 (trybuna sportowa, I piętro)

VI. Uwaga

  1. Gmina/miasto może być reprezentowana  we wszystkich kategoriach konkursu przez trzech uczestników/zespoły w każdej grupie wiekowej (w przypadku braku zgłoszeń z danej grupy wiekowej - można zwiększyć ilość uczestników w pozostałych grupach.
  2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian  w Regulaminie Konkursu.

Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdjęć na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta w Ząbkach oraz w lokalnej prasie.