VIII Konkurs Jasełek "Dzieciaki z wesołą nowiną"

REGULAMIN
VIII KONKURSU JASEŁEK
"DZIECIAKI Z WESOŁĄ NOWINĄ"

1. Organizator
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

2. Cele konkursu
- popularyzacja zwyczajów i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem
- rozbudzanie wrażliwości na piękno polskiej mowy
- rozwijanie zdolności artystycznych

3. Warunki uczestnictwa
- konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz dzieci z klas „0” z Ząbek
- prezentacja nie może trwać dłużej niż 15 minut
- ustawienie scenografii - czas ustawienia - do 5 minut

Karty zgłoszenia należy dostarczyć do 21 grudnia 2016 roku do:
MOK Ząbki, ul. Słowackiego 10, tel/fax 22 781 64 30

4. Organizacja
Konkurs odbędzie się 10 stycznia 2017 w MOK przy ul. Słowackiego 21.
Informacja o godzinach prezentacji zostanie przekazana dla każdej grupy indywidualnie

5. Kryteria oceny
Jury oceniało będzie:
- zaangażowanie wszystkich aktorów występujących w przedstawieniu
- dobór scenografii i rekwizytów
ogólny wyraz artystyczny