III Duży Konkurs Dla Małych Recytatorów

„Ząbkowska Wierszykarnia”
1.    Organizator

Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

KARTA ZGŁOSZENIA.pdf
2.    Cele:

- popularyzacja poezji dziecięcej
- kształtowanie wrażliwości dzieci na piękno języka polskiego
- kształtowanie aktywności twórczej i interpretacji
- rozwijanie ekspresji, pamięci oraz doskonalenie wyrazistej mowy

3. Zasady Konkursu:

- dowolny dobór utworów wierszy z całego bogactwa poezji dziecięcej
- występy indywidualne lub grupowe (duet)
- czas trwania występu- do 5 minut
- karty zgłoszeń należy przesłać do 7 czerwca na adres:

         Miejski Ośrodek Kultury
         ul. Słowackiego 10; 05-091 Ząbki
         tel/fax 22 781 64 30; e-mail: sekretariat@mokzabki.koti.pl 

         dodatkowe informacje: 500-273-537

4.    Kategorie wiekowe:

- dzieci w wieku 3-4 lata
- dzieci w wieku 5-6 lat

5.    Założenia organizacyjne:  Każde przedszkole może być reprezentowane przez 5 osób (duet liczony jest jako jeden uczestnik ) w każdej kategorii wiekowej. Konkurs odbędzie się 14 czerwca o godzinie 10.00 w MOK ul. Słowackiego 21 (Trybuna Sportowa)

Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdjęć na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta w Ząbkach oraz w lokalnej prasie.