[2015-11-26] Informacja odnośnie konta bankowego MOK

W związku z upadkiem SkBanku, Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach, musiał podpisać umowę z innym bankiem. Aktualny rachunek bankowy MOK-u prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.:
60 1240 5703 1111 0010 6576 4755