VII Powiatowy Konkurs Poetycki

“Spotkania z twórczością ks. Jana Twardowskiego”

pod patronatem Starosty Wołomińskiego
 KARTA ZGŁOSZENIA.pdf 
REGULAMIN
I. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach
Współorganizatorzy: Porozumienie Domów i Ośrodków Kultury Powiatu Wołomińskiego
Patronat: Starosta Wołomiński
II. Cele
1. Przybliżenie postaci i twórczości ks. Jana Twardowskiego
2. Twórcza interpretacja wybranych utworów
3. Integracja środowisk powiatu wołomińskiego
III. Grupy wiekowe Konkurs skierowany jest do:
• uczniów szkół podstawowych (klasy 0 - III)
• uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VI)
• gimnazjalistów
IV. Kategorie konkursu:
1. Recytacja - prezentacja jednego wiersza lub fragmentu prozy ks. Jana Twardowskiego (czas do 3 min)
2. Poezja śpiewana indywidualnie lub zespołowe wykonanie wybranego utworu z akompaniamentem lub a`capella (zespół do 6 osób – instrumenty własne)
V. Przebieg konkursu: Konkurs składa się z dwóch etapów:
1. ELIMINACJE GMINNE zostaną przeprowadzone przez Ośrodki Kultury biorące udział w konkursie.
[w Ząbkach odbędą się w dniu 13.10.2015 r. o godz. 10:00 w sali MOK przy ul. Słowackiego 21 (trybuna sportowa, I piętro) - karty zgłoszeń uczestników, którzy wezmą udział w konkursie należy przesłać do dnia 08.10.2015 r. na adres MOK-u].

Karty zgłoszeń uczestników, którzy wezmą udział w finale konkursu należy przesłać do dnia 14.10.2015 r. na adres: 
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Słowackiego 10;
05-091 Ząbki
tel/fax 22 781 64 30; e-mail: mok@zabki.pl
2. FINAŁ KONKURSU – w dniu 23.10.2015 r. o godz. 10:00 w Ząbkach, sala MOK przy ul. Słowackiego 21 (trybuna sportowa, I piętro)
VI. Uwaga
1. Gmina/miasto może być reprezentowana we wszystkich kategoriach konkursu przez trzech uczestników/zespoły w każdej grupie wiekowej (w przypadku braku zgłoszeń z danej grupy wiekowej - można zwiększyć ilość uczestników w pozostałych grupach.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu.
• Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdjęć na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta w Ząbkach oraz w lokalnej prasie.