II Konkurs Twórczości ks. J. Twardowskiego

REGULAMIN
II KONKURSU RECYTATORSKIEGO
TWÓRCZOŚCI ks. JANA TWARDOWSKIEGO
w Ząbkach
1. Organizator:
-Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach
2. Celem konkursu jest:
-Upowszechnianie twórczości ks. Jana Twardowskiego.
-Rozbudzanie wrażliwości na piękno poezji
oraz upowszechnianie kultury żywego słowa wśród
młodzieży.
-Integracja młodzieży z terenu powiatu wołomińskiego,
którą łączą wspólne zainteresowania.
3. Zasady uczestnictwa:
-Konkurs skierowany jest do uczniów szkół:
* podstawowych- klas IV-VI
* gimnazjalnych
-Uczniowie szkół podstawowych do prezentacji
przygotowują jeden utwór (wiersz lub prozę)
-Uczniowie gimnazjum przygotowują dwa utwory
(wiersz i prozę)
-Konkurs przebiega w dwóch etapach:
* I etap- eliminacje gminne
( do finału kwalifikuje się po 3 osóby z każdej kategorii
wiekowej)
* II etap- finał 29.10.2010r.
w MOK w Ząbkach ul. Orla 8
-Karty zgłoszeń należy przesłać do 22.10. 2010 r.
na adres: Miejski Ośrodek Kultury
05-091 Ząbki ul. Słowackiego 10
tel/fax (022) 781 64 30;
4.Kryteria oceny:
* Dobór i interpretacja utworu
* Poprawność językowa i ekspresja wypowiedzi
* Ogólny wyraz artystyczny

zdjęcia: