II Duży Konkurs Dla Małych Recytatorów

„Ząbkowska Wierszykarnia”

1.    Organizator

Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

KARTA ZGŁOSZENIA.pdf

2.    Cele:

-popularyzacja poezji dziecięcej

-kształtowanie wrażliwości dzieci na piękno języka polskiego

-kształtowanie aktywności twórczej i interpretacji

-rozwijanie ekspresji, pamięci oraz doskonalenie wyrazistej mowy

     3. Zasady Konkursu:

-dowolny dobór utworów wierszy z całego bogactwa poezji dziecięcej

-występy indywidualne lub grupowe (duet)

-czas trwania występu- do 5 minut

-karty zgłoszeń należy przesłać do 26 maja na adres:

         Miejski Ośrodek Kultury
         ul. Słowackiego 10; 05-091 Ząbki
         tel/fax 22 781 64 30; e-mail: sekretariat@mokzabki.koti.pl

         dodatkowe informacje: 500-273-537

4.    Kategorie wiekowe:

- dzieci w wieku 3-4 lata

- dzieci w wieku 5-6 lat

5.    Założenia organizacyjne:

Konkurs składa się z dwóch etapów:

etap zmagań konkursowych w placówce macierzystej

etap zmagań konkursowych między przedszkolnych w MOK 

 2 czerwca o godz. 10.00 Słowackiego 21

    6. Każde przedszkole może być reprezentowane przez 5 osób (duet liczony jest jako jeden uczestnik ) w każdej kategorii wiekowej.

    7. Nagrodzeni uczestnicy wezmą udział w Koncercie Laureatów, który odbędzie się 13 czerwca o godzinie 10.30 w MOK ul. Słowackiego 21 (Trybuna Sportowa)

Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdjęć na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta w Ząbkach oraz w lokalnej prasie.