Konkurs Kolęd Obcojęzycznych

REGULAMIN
I KONKURSU KOLĘD OBCOJĘZYCZNYCH
w Ząbkach

Serdecznie zapraszamy uczniów ząbkowskich szkół do udziału w festiwalu kolęd anglo- i niemieckojęzycznych:
Christmastime in a song
Weihnachtszeit im Lied

I. Cele konkursu:
popularyzacja kolęd angielskich i niemieckich,
motywowanie uczniów do nauki języków obcych
uwrażliwienie na tradycje innych kultur
łączenie zdolności wokalnych i językowych

II. Organizatorzy:
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach
Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Jana Kochanowskiego w Ząbkach

III. Zasady uczestnictwa:
Festiwal ma formę konkursu, a jego adresatami są uczniowie ząbkowskich szkół podstawowych. Uczestnicy konkursu występują w dwóch kategoriach wiekowych jak również w dwóch kategoriach językowych
- uczniowie klas I – III,
- uczniowie klas IV – VI
W konkursie mogą brać udział soliści i zespoły składające się maksymalnie z ośmiu osób. Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie jednej kolędy w języku angielskim lub niemieckim (nie dłuższej niż 5 zwrotek). Utwory mogą być wykonywane a’cappella, lub z własnym akompaniamentem (płyta CD, keyboard, gitara)
IV. Etapy konkursu:
- Etap I (szkolny) - nauczyciele z danej placówki dokonują wyboru najlepszych solistów lub zespołów . Do finału każda szkoła typuje maksymalnie 8 solistów oraz 3 zespoły z każdej kategorii wiekowej. Zgłoszenie wyłonionych w etapie szkolnym kandydatów należy przesłać do 15 grudnia 2009, na załączonej karcie zgłoszeniowej na adres
Miejski Ośrodek Kultury
05-091 Ząbki ul. Słowackiego 10
tel /fax 22 781 64 30

- Etap II (finał) odbędzie się 9 stycznia (sobota) 2010 r. godz. 1000 w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach ul. Orla 8
Nagrodzeni i wyróżnieni uczniowie zaproszeni zostaną do udziału w Koncercie Laureatów,
który odbędzie się 10 stycznia (niedziela) godz. 16:30 w MOK ul. Orla 8

Oceny prezentacji konkursowych dokona niezależne Jury powołane przez organizatorów, które pod uwagę weźmie:
- dobór repertuaru
- prawidłową wymowę tekstu,
- wartość artystyczną prezentacji.
Laureaci konkursu otrzymają nagrody oraz dyplomy

Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdjęć na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta w Ząbkach oraz w lokalnej prasie.

karta zgłoszenia.pdf