VI Konkurs Jasełek "DZIECIAKI Z WESOŁĄ NOWINĄ"

REGULAMIN VI KONKURSU JASEŁEK "DZIECIAKI Z WESOŁĄ NOWINĄ"
1. Organizator Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach
2. Cele konkursu
➢ popularyzacja zwyczajów i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem
➢ rozbudzanie wrażliwości na piękno polskiej mowy
➢ rozwijanie zdolności artystycznych
3. Warunki uczestnictwa
➢ konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz dzieci z klas „0”.
➢ prezentacja nie może trwać dłużej niż 15 minut
➢ ustawienie scenografii - czas ustawienia - do 5 minut
➢ karty zgłoszenia należy dostarczyć do 9 stycznia 2015 roku do:
MOK Ząbki ul. Słowackiego 10 tel/fax 22 781 64 30
4. Organizacja Konkurs odbędzie się 14 stycznia 2015 w MOK przy ul Słowackiego 21.
Informacja o godzinach prezentacji zostanie przekazana dla każdej grupy indywidualnie
5. Kryteria oceny Jury oceniało będzie:
➢ zaangażowanie wszystkich aktorów występujących w przedstawieniu
➢ dobór scenografii i rekwizytów
➢ ogólny wyraz artystyczny