"Dzieciaki z wesołą nowiną"

REGULAMIN
I KONKURSU JASEŁEK
"DZIECIAKI Z WESOŁĄ NOWINĄ"

1. Organizator
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

2. Cele konkursu
popularyzacja zwyczajów i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem
rozbudzanie wrażliwości na piękno polskiej mowy
rozwijanie zdolności artystycznych

3.Warunki uczestnictwa
konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz dzieci z klas „0”.
prezentacja nie może trwać dłużej niż 15 minut
ustawienie scenografii - czas ustawienia - do 5 minut
karty zgłoszenia należy dostarczyć do 10 stycznia 2010 roku do:

MOK Ząbki
ul. Słowackiego 10
tel/fax 22 781 64 30

4.Organizacja
Konkurs odbędzie się 23 stycznia 2010 w MOK przy ul Orlej 8.
Informacja o godzinach prezentacjii zostanie przekazana dla każdej grupy indywidualnie

5.Kryteria oceny
Jury oceniało będzie:
zaangażowanie wszystkich aktorów występujacych w przedstawieniu
dobór scenografii i rekwizytów
ogólny wyraz artystyczny