VI Konkurs Kolęd Obcojęzycznych

REGULAMIN
VI KONKURSU KOLĘD OBCOJĘZYCZNYCH
w Ząbkach 

Serdecznie zapraszamy uczniów ząbkowskich szkół do udziału w festiwalu kolęd anglo - i niemieckojęzycznych:

karta zgłoszenia

Christmas time in a song     Weihnachtszeit im Lied

1. Cele konkursu:

- popularyzacja kolęd oraz utworów bożonarodzeniowych angielskich i niemieckich,
- motywowanie uczniów do nauki języków obcych
- uwrażliwianie na tradycje innych kultur
- łączenie zdolności wokalnych i językowych

2. Organizatorzy:

Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach
Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Kochanowskiego w Ząbkach

3. Zasady uczestnictwa:

Adresatami konkursu są uczniowie ząbkowskich szkół podstawowych i gimnazjów, którzy występują solo lub       w zespołach, składających się maksymalnie z ośmiu osób, w trzech kategoriach wiekowych:
- uczniowie klas I-III
- uczniowie klas IV-VI
- gimnazjaliści.

Warunki:

- Uczestnicy przygotowują jeden utwór - kolędę bądź piosenkę o tematyce adwentowej, bożonarodzeniowej           lub zimowej, w języku angielskim lub niemieckim, trwający nie dłużej niż 4 minuty.

- Treści i sposoby prezentacji utworów powinny być adekwatne do wieku wykonawców.

- Utwory mogą być wykonywane  a capella, jak również z  akompaniamentem: płyta CD z wersją instrumentalną lub własne instrumenty (instrumentarium musi być wcześniej uzgodnione z organizatorem); osoby akompaniujące - bez ograniczeń wiekowych.

4. Etapy konkursu:

-Etap I (szkolny)- nauczyciele z danej placówki dokonują wyboru najlepszych solistów lub zespołów. Do finału każda szkoła typuje do 8 wykonawców (za wykonawcę uważa się solistę lub zespół), bez względu na kategorię wiekową.

Karty zgłoszeń wyłonionych w etapie szkolnym kandydatów należy przesłać do 19 grudnia 2014 r. na adres:

Miejski Ośrodek Kultury, 05-091 Ząbki, ul. Słowackiego 10, tel./fax 22 781 64 30

-Etap II (finał) odbędzie się 7 stycznia (środa) 2015r. w MOK w Ząbkach ul. Słowackiego 21.

godz. 10.00 – uczniowie szkół podstawowych

godz. 12.00 – gimnazjaliści   

Nagrodzeni i wyróżnieni zaproszeni zostaną  do udziału w Koncercie Laureatów, który odbędzie się 10 stycznia (sobota) o godz. 17.00 w sali widowiskowej MOK ul. Słowackiego 21

 

5. Oceny konkursowych prezentacji  dokona niezależne JURY powołane

przez organizatorów, które weźmie pod uwagę:
-dobór repertuaru,
-prawidłową wymowę tekstu,
-wartość artystyczną prezentacji.

Laureaci otrzymają nagrody oraz dyplomy.

Wszelkie wątpliwości dotyczące regulaminu i przebiegu konkursu rozstrzyga organizator.

Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdjęć, filmu na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury, Szkoły Podstawowej nr 2 i Urzędu Miasta w Ząbkach oraz w lokalnej prasie.