VI Powiatowy Konkurs Poetycki

“Spotkania z twórczością ks. Jana Twardowskiego”

KARTA ZGŁOSZENIA.pdf
REGULAMIN
I. Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

Współorganizatorzy:
Porozumienie Domów i Ośrodków Kultury Powiatu Wołomińskiego
Patronat:
Starosta Wołomiński
II. Cele
1. Przybliżenie postaci i twórczości ks. Jana  Twardowskiego
2. Twórcza interpretacja wybranych utworów
3. Integracja środowisk powiatu wołomińskiego
III. Grupy wiekowe
Konkurs skierowany jest do:
- uczniów szkół podstawowych (klasy 0 - III)
- uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VI)
- gimnazjalistów
IV. Kategorie konkursu:
1. Recytacja - prezentacja jednego wiersza lub fragmentu prozy ks. Jana Twardowskiego (czas do 3 min)
2. Poezja śpiewana indywidualne lub zespołowe wykonanie wybranego utworu:
- z akompaniamentem (płyta CD, instrumenty własne - zespół do 6 osób)
- a`capella.
V. Przebieg konkursu:
Konkurs składa się z dwóch etapów:
1. ELIMINACJE GMINNE zostaną przeprowadzone przez Ośrodki Kultury biorące udział w konkursie. Karty zgłoszeń uczestników, którzy wezmą udział w finale konkursu należy przesłać do dnia 17.10.2014 r. na adres:
Miejski Ośrodek Kultury
ul. Słowackiego 10; 05-091 Ząbki
tel/fax 22 781 64 30; e-mail: mok@zabki.pl
(ELIMINACJE w Ząbkach w dniu 15.10.2014 r. o godz. 10:00, sala MOK przy ul. Słowackiego 21 (trybuna sportowa, I piętro, karty zgłoszeń należy przesłać do dnia 10.10.2014 r.)
2. FINAŁ KONKURSU 
w dniu  24.10.2014 r. o godz. 10:00 w Ząbkach, sala MOK przy ul. Słowackiego 21 (trybuna sportowa, I piętro)
VI. Uwaga
1. Gmina/miasto może być reprezentowana  we wszystkich kategoriach konkursu przez trzech uczestników/zespoły w każdej grupie wiekowej (w przypadku braku zgłoszeń z danej grupy wiekowej - można zwiększyć ilość uczestników w pozostałych grupach.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian  w Regulaminie Konkursu.
Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdjęć na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta w Ząbkach oraz w lokalnej prasie.

komentarze

  • 2014-09-18 gość napisał(a):
    Można poprosić o dodanie karty zgłoszenia?