XXIV FESTIWAL PIOSENKI, ZĄBKI 2014

REGULAMIN XXIV FESTIWALU PIOSENKI ZĄBKI 2014 KARTA ZGŁOSZENIA.pdf ORGANIZATOR - Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach I. UCZESTNICY FESTIWALU: W festiwalu mogą wziąć udział uczniowie z terenu powiatu wołomińskiego grupa I - uczniowie szkół podst., klasy 1 - 3 grupa II - uczniowie szkół podst., klasy 4 - 6 grupa III - uczniowie klas I - III gimnazjum II. ZASADY UCZESTNICTWA: Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie utworu muzycznego mieszczącego się w poniższych kryteriach : Piosenka w języku polskim, w interpretacji własnej wykonawcy - solisty /Eliminacje - a-capella lub z akompaniamentem własnym na dowolnie wybranym instrumencie Finał - jak wyżej lub z podkładem muzycznym (półplayback)/. UWAGA !!! Każdy uczestnik festiwalu może wystąpić tylko jeden raz. Zdobywcy Grand Prix z lat poprzednich nie mogą brać udziału w kolejnych zmaganiach konkursowych. Zapraszamy do wystąpienia poza konkursem. Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach festiwalu ten sam repertuar /chyba, że jury zaleci jego zmianę/. Minimalna wymagana ilość uczestników w danej grupie wiekowej - 7 osób. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie /zmiany te nie mogą wpłynąć w zasadniczy sposób na przebieg konkursu/. III. OCENA I NAGRODY: - Jury festiwalu oceniać będzie umiejętności wokalne wykonawców, dobór repertuaru, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny. - Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody i wyróżnienia. - Zwycięzcy festiwalu zostanie przyznane GRAND PRIX. IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: Eliminacje odbędą się 10.05.2014r., godz.10:00 w sali widowiskowej MOK, ul. Słowackiego 21. Finał odbędzie się 24.05.2014r., godz. 10:00 w sali widowiskowej MOK, ul. ul. Słowackiego 21. ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA NALEŻY DOKONAĆ DO DN. 5.05.2014r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach ul. Słowackiego 10. SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ PRACOWNICY MOK CODZIENNIE W GODZ. 10.00 - 17.00, TEL. 781 64 30 Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdjęć na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta w Ząbkach oraz w lokalnej prasie.