XIII Powiatowy Konkurs

REGULAMIN KONKURSU KARTA ZGŁOSZENIA.pdf ORGANIZATOR – MIEJSKI OŚRODEK KULTURY W ZĄBKACH WSPÓŁORGANIZATORZY - STAROSTWO POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO POROZUMIENIE DOMÓW I OŚRODKÓW KULTURY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO I. ZASADY UCZESTNICTWA: Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie dwóch utworów instrumentalnych w jednej z dwóch kategorii instrumentalnych: 1. Keyboard - z wykorzystaniem automatycznych akompaniamentów lub bez (pianino elektroniczne, organy, syntezator). 2. Gitara II. UCZESTNICY KONKURSU: Dzieci i młodzież pobierająca lekcje w domach i ośrodkach kultury, ogniskach muzycznych itp. (z wyłączeniem uczniów i absolwentów szkół muzycznych) ➢ grupa I - uczniowie szkół podst., klasy 1 – 3 ➢ grupa II – uczniowie szkół podst., klasy 4 – 6 ➢ grupa III - uczniowie szkół ponadpodstawowych III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. I etap: Eliminacje gminne zostaną przeprowadzone przez Ośrodki Kultury biorące udział w konkursie. Podczas eliminacji wyłonionych zostanie sześciu uczestników /po jednym z każdej kategorii instrumentalnej i grupy wiekowej/, którzy będą brali udział w finale konkursu. W przypadku, gdy na terenie danej gminy nie będzie którejkolwiek grupy wiekowej lub kategorii instrumentalnej, można zwiększyć ilość uczestników w innej grupie lub kategorii (łącznie z gminy max. 8 osób). Wyniki eliminacji należy przesłać na kartach zgłoszeń do Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach, ul. Słowackiego 10, do dn. 28 marca 2014 r. II etap: Finał Konkursu odbędzie się 12 kwietnia 2014 r. o godz. 10:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach przy ul. Słowackiego 21 UWAGA !!! ➢ Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie /zmiany te nie mogą wpłynąć w zasadniczy sposób na przebieg konkursu/. IV. OCENA I NAGRODY: Jury konkursu oceniać będzie umiejętności instrumentalne wykonawców, dobór repertuaru, interpretację, umiejętność wykorzystywania dostępnych opcji i wariacji danego instrumentu oraz ogólny wyraz artystyczny. Nagrody dla laureatów Konkursu zapewnia organizator. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają pamiątkowe dyplomy. Organizator finału zapewnia: ➢ zestaw aparatury nagłaśniającej ➢ możliwość podłączenia własnego sprzętu. Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdjęć na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta w Ząbkach oraz w lokalnej prasie.