V Konkurs Jasełek "DZIECIAKI Z WESOŁĄ NOWINĄ"

REGULAMIN
V KONKURSU JASEŁEK
"DZIECIAKI Z WESOŁĄ NOWINĄ"

1. Organizator
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

2. Cele konkursu
➢ popularyzacja zwyczajów i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem
➢ rozbudzanie wrażliwości na piękno polskiej mowy
➢ rozwijanie zdolności artystycznych

3. Warunki uczestnictwa
➢ konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz dzieci z klas „0”.
➢ prezentacja nie może trwać dłużej niż 15 minut
➢ ustawienie scenografii - czas ustawienia - do 5 minut
➢ karty zgłoszenia należy dostarczyć do 14 stycznia 2014 roku do:

MOK Ząbki
ul. Słowackiego 10
tel/fax 22 781 64 30

4. Organizacja
Konkurs odbędzie się 15 stycznia 2014 w MOK przy ul Słowackiego 21.
Informacja o godzinach prezentacji zostanie przekazana dla każdej grupy indywidualnie

5. Kryteria oceny
Jury oceniało będzie:
➢ zaangażowanie wszystkich aktorów występujących w przedstawieniu
➢ dobór scenografii i rekwizytów
➢ ogólny wyraz artystyczny