IX Powiatowy Konkurs Muzyki Instrumentalnej

IX POWIATOWY KONKURS MUZYKI INSTRUMENTALNEJ POD PATRONATEM STAROSTWA WOŁOMIŃSKIEGO ZĄBKI 2010 KARTA ZGŁOSZENIA.pdf IDEA I CELE KONKURSU: Do kalendarza wydarzeń kulturalnych gminy Ząbki, których inicjatorem jest Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach, dołączyła w roku 2000 nowa impreza: KONKURS MUZYKI ELEKTRONICZNEJ. W zamyśle organizatora miała być ona wydarzeniem spektakularnym, wykraczać swym zasięgiem poza granice gminy a w założeniach kreować idee porozumienia, współpracy i wymiany doświadczeń w środowiskach krzewiących kulturę. Tak też się stało. W drodze Porozumienia Domów i Ośrodków Kultury powiatu wołomińskiego konkurs uzyskał wyjątkową rangę. Uhonorowano go Patronatem Starostwa Wołomińskiego. W roku 2006 Konkurs rozszerzono o kategorię gitary klasycznej.Dobra współpraca gwarantuje realizację zamierzonych celów. Są nimi: - Możliwość przedstawienia osiągnięć różnych środowisk twórczych w powiecie wołomińskim zajmujących się upowszechnianiem gry na elektronicznych instrumentach klawiszowych i gitarze klasycznej. - Stworzenie szansy prezentacji dla uczących się indywidualnie. - Promocja wybitnie uzdolnionych instrumentalistów. - Propagowanie gry na instrumentach w środowisku gmin powiatu wołomińskiego. - Integracja środowisk kultury muzycznej na szczeblu powiatu. Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do czynnego uczestnictwa w IX Powiatowym Konkursie Muzyki Elektronicznej. REGULAMIN KONKURSU ORGANIZATOR - Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach WSPÓŁORGANIZATORZY - Starosta Powiatu Wołomińskiego Porozumienie Domów i Ośrodków Kultury Powiatu Wołomińskiego I. ZASADY UCZESTNICTWA: Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie dwóch utworów instrumentalnych w jednej z dwóch kategorii instrumentalnych: 1.Keyboard - z wykorzystaniem automatycznych akompaniamentów lub bez (pianino elektroniczne, organy, syntezator). 2.Gitara klasyczna II. UCZESTNICY KONKURSU: grupa I - uczniowie szkół podst., klasy 1 - 3 grupa II - uczniowie szkół podst., klasy 4 - 6 grupa III - uczniowie szkół ponadpodstawowych III. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE: Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch etapach. I etap: Eliminacje gminne zostaną przeprowadzone przez Ośrodki Kultury biorące udział w konkursie. Podczas eliminacji wyłonionych zostanie sześciu uczestników /po jednym z każdej kategorii instrumentalnej i grupy wiekowej/, którzy będą brali udział w finale konkursu. W przypadku, gdy na terenie danej gminy nie będzie którejkolwiek grupy wiekowej lub kategorii instrumentalnej, można zwiększyć ilość uczestników w innej grupie lub kategorii (łącznie z gminy max. 6 osób). Wyniki eliminacji należy przesłać na kartach zgłoszeń do Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach, ul. Słowackiego 10, do dn. 5 marca 2010 r. II etap: Finał Konkursu odbędzie się 20 marca 2010 r. o godz. 10:00 w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach przy ul. Orlej 8 UWAGA !!! Laureaci I miejsc poprzednich edycji mogą wziąć udział w Konkursie dopiero po zmianie grupy wiekowej. IV. OCENA I NAGRODY: Jury festiwalu oceniać będzie umiejętności instrumentalne wykonawców, dobór repertuaru, interpretację, umiejętność wykorzystywania dostępnych opcji i wariacji danego instrumentu oraz ogólny wyraz artystyczny. Atrakcyjne nagrody rzeczowe dla laureatów Konkursu zapewnia organizator. Wszyscy uczestnicy finału otrzymają pamiątkowe dyplomy. Organizator finału zapewnia: - zestaw aparatury nagłaśniającej - keyboard YAMAHA PSR - 500, ROLAND EXR 3S, KORG SP 500 - zapotrzebowanie na keyboard musi być wcześniej zgłoszone - możliwość podłączenia własnego sprzętu. Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdjęć na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta w Ząbkach oraz w lokalnej prasie.

Wyniki

Jury Konkursu w składzie: Waldemar Dubieniecki Elżbieta Tarasewicz Michał Pindakiewicz postanowiło przyznać nagrody ufundowane przez Starostę Powiatu Wołomińskiego następującym uczestnikom: Grupa I - III I miejsce - Nikola Mazur II miejsce - Martyna Sadowska III miejsce - Dominik Bachert III miejsce - Krzysztof Świerczyński wyróżnienie - Emilia Ryciuk Grupa IV - VI I miejsce - Patrycja Florczak II miejsce - Maria Haraszkiewicz III miejsce - Michał Baranowski wyróżnienie - Michał Matak wyróżnienie - Katarzyna Mroczek Grupa Ponadgimnazjalna I miejsce - Marcin Mikiciuk II miejsce - Weronika Gajcy

zdjęcia: