IV KONKURS KOLĘD OBCOJĘZYCZNYCH

REGULAMIN
IV KONKURSU KOLĘD OBCOJĘZYCZNYCH
w Ząbkach
Serdecznie zapraszamy uczniów ząbkowskich szkół do udziału
w festiwalu kolęd anglo - i niemieckojęzycznych:
Christmas time in a song
Weihnachtszeit im Lied
1. Cele konkursu: - popularyzacja kolęd angielskich i niemieckich, - motywowanie uczniów do nauki języków obcych,
- uwrażliwianie na tradycje innych kultur, - łączenie zdolności wokalnych i językowych.
2. Organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach
Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Kochanowskiego w Ząbkach
3. Zasady uczestnictwa: Adresatami konkursu są uczniowie ząbkowskich szkół
podstawowych i gimnazjów, którzy występują w trzech kategoriach wiekowych:
-uczniowie klas I-III
-uczniowie klas IV-VI -gimnazjaliści.
Warunkiem uczestnictwa jest przygotowanie jednej kolędy w języku angielskim
lub niemieckim (nie dłuższej niż 5 zwrotek). Utwory mogą być wykonywane a capella, lub z własnym akompaniamentem
(płyta CD z wersją instrumentalną, keyboard, gitara lub inny dowolny instrument).
4. Etapy konkursu:
-Etap I (szkolny)- nauczyciele z danej placówki dokonują wyboru najlepszych solistów lub zespołów. Do finału każda szkoła typuje do 8 wykonawców (za wykonawcę uważa się solistę lub zespół) bez względu na kategorię wiekową. Zgłoszenie wyłonionych w etapie szkolnym kandydatów należy przesłać do 4 stycznia 2013 r. na załączonej karcie na adres:
Miejski Ośrodek Kultury
05-091 Ząbki
ul. Słowackiego 10
tel/fax 22 781 64 30
-Etap II (finał) odbędzie się 9 stycznia (środa) 2013r. w MOK w Ząbkach ul. Słowackiego 21:
- dla uczniów szkół podstawowych - godz. 10.00
- dla gimnazjalistów - godz. 12.00
Nagrodzeni i wyróżnieni zaproszeni zostaną do udziału w Koncercie Laureatów, który odbędzie się 12 stycznia (sobota) o godz. 17.00. w MOK ul. Słowackiego 21.
5 . Oceny konkursowych prezentacji dokona niezależne JURY powołane
przez organizatorów, które weźmie pod uwagę:
-dobór repertuaru,
-prawidłową wymowę tekstu,
-wartość artystyczną prezentacji.
Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdjęć na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta w Ząbkach oraz w lokalnej prasie.

karta zgłoszenia.pdf