IV Powiatowy Konkurs Poetycki

“Spotkania z twórczością ks. Jana Twardowskiego”

KARTA ZGŁOSZENIA.pdf REGULAMIN I. Organizator: Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach Współorganizatorzy: Porozumienie Domów i Ośrodków Kultury Powiatu Wołomińskiego Patronat: Starosta Wołomiński II. Cele 1. Przybliżenie postaci i twórczości ks. Jana Twardowskiego 2. Twórcza interpretacja wybranych utworów 3. Integracja środowisk powiatu wołomińskiego III. Grupy wiekowe Konkurs skierowany jest do: • uczniów szkół podstawowych (klasy 0 – III) • uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VI) • gimnazjalistów • licealistów IV. Kategorie konkursu: 1. Recytacja - prezentacja jednego wiersza lub fragmentu prozy ks. Jana Twardowskiego (czas do 3 min) 2. Poezja śpiewana indywidualnie lub zespołowe wykonanie wybranego utworu z akompaniamentem lub a`capella (zespół do 6 osób – instrumenty własne) V. Przebieg konkursu: Karty zgłoszeń uczestników, którzy wezmą udział w konkursie należy przesłać do dnia 30.11.2012 r. na adres: Miejski Ośrodek Kultury ul. Słowackiego 10; 05-091 Ząbki tel/fax 22 781 64 30; e-mail: mok@zabki.pl FINAŁ KONKURSU - w dniu 08.12.2012 r. o godz. 10:00 w Ząbkach w Ząbkach, sala MOK przy ul. Słowackiego 21 (trybuna sportowa, I piętro) VI. Uwaga 1. Szkoła może być reprezentowana we wszystkich kategoriach konkursu przez trzech uczestników/zespoły w każdej grupie wiekowej (w przypadku braku zgłoszeń z danej grupy wiekowej - można zwiększyć ilość uczestników w pozostałych grupach. 2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu. • Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdjęć na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta w Ząbkach oraz w lokalnej prasie.