[2012-11-19] Zajęcia w nowej sali przy ul. Słowackiego 21

(budynek trybuny sportowej) będą się odbywać od 19 listopada 2012 r.