[2012-09-10] Ogłoszenie

Z przyczyn niezależnych od MOK-u wszystkie spotkania organizacyjne oraz pierwsze zajęcia zaplanowane w budynku nowej trybuny sportowej przy ul. Słowackiego 21, odbędą się w ustalonych wcześniej terminach (z wyjątkiem Grupy Edukacji Artystycznej) w sali przy ul. Orlej 8