Festiwal Piosenki Ząbki 2012 - eliminacje

REGULAMIN

XXII FESTIWALU PIOSENKI

ZĄBKI 2012

KARTA ZGŁOSZENIA.pdf


ORGANIZATOR - Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

I. UCZESTNICY FESTIWALU:

W festiwalu mogą wziąć udział uczniowie z terenu powiatu wołomińskiego

grupa I - uczniowie szkół podst., klasy 1 - 3
grupa II - uczniowie szkół podst., klasy 4 - 6
grupa III - uczniowie klas I - III gimnazjum


II. ZASADY UCZESTNICTWA:

Warunkiem uczestnictwa jest wykonanie utworu muzycznego mieszczącego się w poniższych kryteriach :

Piosenka w języku polskim, w interpretacji własnej wykonawcy - solisty /Eliminacje - a-capella lub z akompaniamentem własnym na dowolnie wybranym instrumencie

Finał - jak wyżej lub z podkładem muzycznym (półplayback)/.

UWAGA !!!

Każdy uczestnik festiwalu może wystąpić tylko jeden raz.

Zdobywcy Grand Prix z lat poprzednich nie mogą brać udziału w kolejnych zmaganiach konkursowych. Zapraszamy do wystąpienia poza konkursem.

Uczestnik prezentuje w kolejnych etapach festiwalu ten sam repertuar /chyba, że jury zaleci jego zmianę/.

Minimalna wymagana ilość uczestników w danej grupie wiekowej - 7 osób.

Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie /zmiany te nie mogą wpłynąć w zasadniczy sposób na przebieg konkursu/.

III. OCENA I NAGRODY:

- Jury festiwalu oceniać będzie umiejętności wokalne wykonawców, dobór repertuaru, interpretację oraz ogólny wyraz artystyczny.

- Organizatorzy zapewniają atrakcyjne nagrody i wyróżnienia.

- Zwycięzcy festiwalu zostanie przyznane GRAND PRIX.


IV. ZAŁOŻENIA ORGANIZACYJNE:

Eliminacje odbędą się 12.05.2012r., godz.10:00 w sali widowiskowej MOK, ul. Orla 8.

Finał odbędzie się 26.05.2012r., godz. 10:00 w sali widowiskowej MOK, ul. Orla 8.

ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA NALEŻY DOKONAĆ DO DN. 8.05.2012r. w Miejskim Ośrodku Kultury w Ząbkach ul. Słowackiego 10.


SZCZEGÓŁOWYCH INFORMACJI UDZIELAJĄ PRACOWNICY MOK CODZIENNIE W GODZ. 10.00 - 17.00, TEL. 781 64 30

Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdjęć na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta w Ząbkach oraz w lokalnej prasie.