III Konkurs Jasełek "DZIECIAKI Z WESOŁĄ NOWINĄ"

REGULAMIN
II KONKURSU JASEŁEK
"DZIECIAKI Z WESOŁĄ NOWINĄ"

1. Organizator
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

2. Cele konkursu
popularyzacja zwyczajów i obrzędów związanych
z Bożym Narodzeniem
- rozbudzanie wrażliwości na piękno polskiej mowy
- rozwijanie zdolności artystycznych

3.Warunki uczestnictwa
-konkurs skierowany jest do przedszkolaków oraz dzieci
z zerówek szkolnych.
-prezentacja nie może trwać dłużej niż 15 minut
-ustawienie scenografii- czas ustawienia-do 5 minut
-karty zgłoszenia należy dostarczyć do 5 stycznia 2011 roku do:
MOK Ząbki ul. Słowackiego 10
tel/fax 22 781 64 30

4.Organizacja
-konkurs odbędzie się 10 stycznia 2012 w MOK przy ul Orlej 8
informacja o godzinach prezentacji zostanie przekazana każdej grupie indywidualnie

5.Kryteria oceny
Profesjonalne jury oceniało będzie:
-zaangażowanie wszystkich aktorów występujących
w przedstawieniu
-dobór scenografii i rekwizytów
-ogólny wyraz artystyczny