III Powiatowy Konkurs Poetycki

REGULAMIN

I. Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach
Współorganizatorzy:
Porozumienie Domów i Ośrodków Kultury Powiatu Wołomińskiego
Patronat:
Starosta Powiatu Wołomińskiego

II. Cele
1. Przybliżenie postaci i twórczości ks. Jana Twardowskiego
2. Twórcza interpretacja wybranych utworów Poety
3. Integracja środowisk powiatu wołomińskiego

III. Grupy wiekowe
Konkurs skierowany jest do:
• uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VI)
• gimnazjalistów
• licealistów

IV. Kategorie konkursu:
1. Recytacja - prezentacja jednego wiersza lub fragmentu prozy ks. Jana Twardowskiego (czas do 3 min)
2. Poezja śpiewana indywidualnie lub zespołowe wykonanie wybranego utworu z akompaniamentem lub a`capella (zespół do 6 osób – instrumenty własne)
3. Teatr jednego aktora - prezentacja spektaklu w oparciu o poezję lub prozę poety (czas do 10 minut)

V. Przebieg konkursu:
Konkurs składa się z dwóch etapów:

1. ELIMINACJE GMINNE zostaną przeprowadzone przez Ośrodki Kultury biorące udział w konkursie. Karty zgłoszeń uczestników, którzy wezmą udział w finale konkursu należy przesłać do dnia 10.10.2011 r. na adres:

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Słowackiego 10; 05-091 Ząbki
tel/fax 22 781 64 30; e-mail: mok@zabki.pl

2. FINAŁ KONKURSU - w dniu 26.10.2011 r. o godz. 10:00
w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury w Ząbkach przy ul. Orlej 8

VI. Uwaga
1. Gmina/miasto może być reprezentowana we wszystkich kategoriach konkursu przez trzech uczestników/zespoły w każdej grupie wiekowej (w przypadku braku zgłoszeń z danej grupy wiekowej - można zwiększyć ilość uczestników w pozostałych grupach.
2. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu.

• Z chwilą dokonania zgłoszenia do konkursu przedstawiciel ustawowy uczestnika wyraża zgodę na rozpowszechnienie wizerunku uczestnika poprzez umieszczenie zdjęć na stronach internetowych Miejskiego Ośrodka Kultury i Urzędu Miasta w Ząbkach oraz w lokalnej prasie.