Konkursy muzyczne

[2019-05-21] XXIX Festiwal Piosenki Ząbki 2019

REGULAMIN XXIX FESTIWALU PIOSENKI ZĄBKI 2019 KARTA ZGŁOSZENIA.pdf

ORGANIZATOR – Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

I. UCZESTNICY FESTIWALU:

W Festiwalu mogą brać udział uczniowie z terenu powiatu wołomińskiego:

grupa I    - uczniowie szkół podst., klasy 1 – 3
grupa II   - uczniowie szkół podst., klasy 4 – 6 
grupa III  - uczniowie klas VII, VIII i gimnazjum

[2018-05-15] Konkurs Muzyki Instrumentalnej

Z powodu zbyt małej liczby zgłoszeń Konkurs Muzyki Instrumentalnej jest odwołany.

[2018-05-12] XXVIII Festiwal Piosenki

REGULAMIN XXVII FESTIWALU PIOSENKI ZĄBKI 2017 KARTA ZGŁOSZENIA.pdf

I. UCZESTNICY FESTIWALU:

W Festiwalu mogą brać udział uczniowie z terenu powiatu wołomińskiego:

grupa I    - uczniowie szkół podst., klasy 1 – 3
grupa II   - uczniowie szkół podst., klasy 4 – 6 
grupa III  - uczniowie klas VII i gimnazjum

II. ZASADY UCZESTNICTWA:

 

[2018-05-08] Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Konkurs Piosenki Obcojęzycznej
Miejski Ośrodek Kultury
Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Kochanowskiego
Ząbki 08.05.2018 r.

 

KARTA ZGŁOSZENIA.pdf

1. Cele konkursu:

- Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych
- Ćwiczenie wymowy oraz wzbudzanie zainteresowania nauką języka obcego
- Przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień
- Prezentowanie i popularyzacja dorobku muzycznego krajów obcojęzycznych
- Propagowanie śpiewu jako formy środka wyrazu artystycznego
- Odkrywanie nowych talentów

 

2. Zasady uczestnictwa:

[2017-05-16] XVI KONKURS MUZYKI INSTRUMENTALNEJ

POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO ZĄBKI 2017

Regulamin

[2017-05-13] XXVII FESTIWAL PIOSENKI ZĄBKI 2017

[2016-05-21] XXVI Festiwal Piosenki, Ząbki 2016

Regulamin

(1 komentarz) | czytaj dalej

[2016-05-12] XV Powiatowy Konkurs

Muzyki Instrumentalnej
pod patronatem
Starosty Wołomińskiego

[2016-04-14] Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

Regulamin
Miejski Ośrodek Kultury

Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Kochanowskiego
Ząbki 14.04.2016 KARTA ZGŁOSZENIA.pdf

1. Cele konkursu:

(3 komentarze) | czytaj dalej

[2015-05-09] XXV FESTIWAL PIOSENKI ZĄBKI 2015

REGULAMIN XXV FESTIWALU PIOSENKI ZĄBKI 2015

(4 komentarze) | czytaj dalej

[2015-04-17] XIV Powiatowy Konkurs

Muzyki Instrumentalnej
pod patronatem Starosty Wołomińskiego
Regulamin:

[2015-01-07] VI Konkurs Kolęd Obcojęzycznych

REGULAMIN
VI KONKURSU KOLĘD OBCOJĘZYCZNYCH
w Ząbkach

karta zgłoszenia

Serdecznie zapraszamy uczniów ząbkowskich szkół do udziału w festiwalu kolęd anglo - i niemieckojęzycznych:

 

Christmas time in a song     Weihnachtszeit im Lied

1. Cele konkursu:

- popularyzacja kolęd oraz utworów bożonarodzeniowych angielskich i niemieckich,
- motywowanie uczniów do nauki języków obcych
- uwrażliwianie na tradycje innych kultur
- łączenie zdolności wokalnych i językowych

2. Organizatorzy:

[2014-10-24] VI Powiatowy Konkurs Poetycki

“Spotkania z twórczością ks. Jana Twardowskiego”

KARTA ZGŁOSZENIA.pdf
REGULAMIN
I. Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

Współorganizatorzy:
Porozumienie Domów i Ośrodków Kultury Powiatu Wołomińskiego
Patronat:
Starosta Wołomiński
II. Cele
1. Przybliżenie postaci i twórczości ks. Jana  Twardowskiego
2. Twórcza interpretacja wybranych utworów
3. Integracja środowisk powiatu wołomińskiego
III. Grupy wiekowe

(1 komentarz) | czytaj dalej

[2014-05-10] XXIV FESTIWAL PIOSENKI, ZĄBKI 2014

REGULAMIN

XXIV FESTIWALU PIOSENKI

ZĄBKI 2014

[2014-04-12] XIII Powiatowy Konkurs

Muzyki Instrumentalnej
pod patronatem
Starosty Wołomińskiego

Regulamin:

[2014-01-08] V KONKURS KOLĘD OBCOJĘZYCZNYCH

REGULAMIN V KONKURSU KOLĘD OBCOJĘZYCZNYCH w Ząbkach Serdecznie zapraszamy uczniów ząbkowskich szkół do udziału w festiwalu kolęd anglo - i niemieckojęzycznych: Christmas time in a song Weihnachtszeit im Lied 1. Cele konkursu:

[2013-05-18] XII POWIATOWY KONKURS

MUZYKI INSTRUMENTALNEJ POD PATRONATEM STAROSTY WOŁOMIŃSKIEGO ZĄBKI 2013

(3 komentarze) | czytaj dalej

[2013-05-11] XXIII Festiwal Piosenki, Ząbki 2013

REGULAMIN

XXIII FESTIWALU PIOSENKI

ZĄBKI 2013

[2013-01-09] IV KONKURS KOLĘD OBCOJĘZYCZNYCH

REGULAMIN
IV KONKURSU KOLĘD OBCOJĘZYCZNYCH
w Ząbkach
Serdecznie zapraszamy uczniów ząbkowskich szkół do udziału
w festiwalu kolęd anglo - i niemieckojęzycznych:
Christmas time in a song
Weihnachtszeit im Lied
1. Cele konkursu: - popularyzacja ko

[2012-05-19] XI POWIATOWY KONKURS MUZYKI INSTRUMENTALNEJ

POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

ZĄBKI 2012


Regulamin

[2012-05-12] Festiwal Piosenki Ząbki 2012 - eliminacje

REGULAMIN

XXII FESTIWALU PIOSENKI

ZĄBKI 2012

[2012-01-14] IV Festiwal Kolęd i Pastorałek

„MŁODZIEŻ MAZOWSZA U WRÓT STAJENKI” Termin przyjmowania zgłoszeń na festiwal - przedłużony REGULAMIN 1. Organizatorami Festiwalu są: Kuria Biskupia Diecezji Warszawsko-Praskiej, Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Urząd Miasta w Ząbkach i Praska Giełda Spożywcza. Patronat nad festiwalem sprawują: biskup diecezji warszawsko-praskiej abp Henryk Hoser oraz marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik. 2. Celem Festiwalu jest prezentacja wartościowych pod względem religijnym i artystycznym kolęd i pastorałek oraz wyłonienie i promocja młodych talentów muzycznych z województwa mazowieckiego. 3. Festiwal skierowany jest do młodzieży ze szkół ponadpodstawowych (górna granica wieku – 25 lat), z podziałem na dwie kategorie: - soliści - zespoły wokalne i wokalno-instrumentalne.

[2012-01-11] III KONKURS KOLĘD OBCOJĘZYCZNYCH

REGULAMIN
III KONKURSU KOLĘD OBCOJĘZYCZNYCH
w Ząbkach

[2011-05-14] X Powiatowy Konkurs Muzyki Instrumentalnej

POD PATRONATEM STAROSTY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO

ZĄBKI 2011


Regulamin

[2011-05-07] Festiwal piosenki Ząbki 2011

REGULAMIN

XXI FESTIWALU PIOSENKI

ZĄBKI 2011

[2011-01-14] II Konkurs Kolęd Obcojęzycznych

REGULAMIN
II KONKURSU KOLĘD OBCOJĘZYCZNYCH
w Ząbkach

[2011-01-08] FESTIWAL KOLĘD I PASTORAŁEK

REGULAMIN FESTIWALU KOLĘD I PASTORAŁEK
„MŁODZIEŻ MAZOWSZA U WRÓT STAJENKI”

[2010-06-12] Festiwal piosenki

REGULAMIN

XX FESTIWALU PIOSENKI

ZĄBKI 2010

[2010-03-20] IX Powiatowy Konkurs Muzyki Instrumentalnej

IX POWIATOWY KONKURS MUZYKI INSTRUMENTALNEJ

POD PATRONATEM STAROSTWA WOŁOMIŃSKIEGO

ZĄBKI 2010

[2010-01-09] Konkurs Kolęd Obcojęzycznych

REGULAMIN I KONKURSU KOLĘD OBCOJĘZYCZNYCH w Ząbkach