Konkursy muzyczne

[2020-03-10] Konkurs Piosenki Obcojęzycznej

   Konkurs Piosenki Obcojęzycznej                                           

  Miejski Ośrodek Kultury 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. J. Kochanowskiego

Ząbki 10.03.2020 r   

KARTA ZGŁOSZENIA

 

1. Cele konkursu:

·      Prezentacja umiejętności językowych i wokalnych 

·      Ćwiczenie wymowy oraz wzbudzanie zainteresowania nauką języka obcego

·      Przygotowanie uczniów do publicznych wystąpień 

·      Prezentowanie i popularyzacja dorobku muzycznego krajów obcojęzycznych

·      Propagowanie śpiewu jako formy środka wyrazu artystycznego

·      Odkrywanie nowych talentów