Konkursy inne

[2019-01-15] X KONKURS JASEŁEK "DZIECIAKI Z WESOŁĄ NOWINĄ"

REGULAMIN
X KONKURSU JASEŁEK
"DZIECIAKI Z WESOŁĄ NOWINĄ"

KARTA ZGŁOSZENIA.jpg

1. Organizator
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

2. Cele konkursu
- popularyzacja zwyczajów i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem
- rozbudzanie wrażliwości na piękno polskiej mowy
- rozwijanie zdolności artystycznych

[2017-01-10] VIII Konkurs Jasełek "Dzieciaki z wesołą nowiną"

REGULAMIN
VIII KONKURSU JASEŁEK
"DZIECIAKI Z WESOŁĄ NOWINĄ"

1. Organizator
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

2. Cele konkursu

[2015-01-14] VI Konkurs Jasełek "DZIECIAKI Z WESOŁĄ NOWINĄ"

REGULAMIN VI KONKURSU JASEŁEK "DZIECIAKI Z WESOŁĄ NOWINĄ"
1. Organizator Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach
2. Cele konkursu
➢ popularyzacja zwyczajów i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem
➢ rozbudzanie wrażliwości na piękno polskiej mowy
➢ rozwijanie zdolności artystycznych

[2014-01-15] V Konkurs Jasełek "DZIECIAKI Z WESOŁĄ NOWINĄ"

REGULAMIN
V KONKURSU JASEŁEK
"DZIECIAKI Z WESOŁĄ NOWINĄ"

1. Organizator
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

2. Cele konkursu
➢ popularyzacja zwyczajów i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem
➢ rozbudzanie wrażliwości na piękno polskiej mowy
➢ rozwijanie zdolności artystycznych

3. Warunki uczestnictwa

[2013-01-23] IV Konkurs Jasełek "DZIECIAKI Z WESOŁĄ NOWINĄ"

REGULAMIN
III KONKURSU JASEŁEK
"DZIECIAKI Z WESOŁĄ NOWINĄ"

1. Organizator
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

2. Cele konkursu
➢ popularyzacja zwyczajów i obrzędów związanych z Bożym Narodzeniem
➢ rozbudzanie wrażliwości na piękno polskiej mowy
➢ rozwijanie zdolności artystycznych

3. Warunki uczestnictwa

[2012-01-13] III Konkurs Jasełek "DZIECIAKI Z WESOŁĄ NOWINĄ"

Regulamin III Konkursu Jasełek
"DZIECIAKI Z WESOŁĄ NOWINĄ"

[2011-01-19] II Konkurs Jasełek "DZIECIAKI Z WESOŁĄ NOWINĄ"

Regulamin II Konkursu Jasełek
"DZIECIAKI Z WESOŁĄ NOWINĄ"

[2010-04-23] "5 Minut dla Rodziny"

Regulamin Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych
"5 Minut dla Rodziny"

[2010-01-23] "Dzieciaki z wesołą nowiną"

REGULAMIN I KONKURSU JASEŁEK "DZIECIAKI Z WESOŁĄ NOWINĄ"