Konkursy inne

[2020-01-14] XI KONKURS JASE?EK "DZIECIAKI Z WESO?? NOWIN?"

REGULAMIN
XI KONKURSU JASE?EK
"DZIECIAKI Z WESO?? NOWIN?"

KARTA ZG?OSZENIA.jpg

1. Organizator
Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach

 

2. Cele konkursu
- popularyzacja zwyczajów i obrz?dów zwi?zanych z Bo?ym Narodzeniem
- rozbudzanie wra?liwo?ci na pi?kno polskiej mowy
- rozwijanie zdolno?ci artystycznych