XI Powiatowy Konkurs Poetycki

​"Spotkania z twórczością ks. Jana Twardowskiego"

REGULAMIN

KARTA ZGŁOSZENIA.pdf 

I. Organizator:
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

Współorganizatorzy:
Powiat Wołomiński, Porozumienie Domów i Ośrodków Kultury Powiatu Wołomińskiego

Patronat:
Starosta Wołomiński

II. Cele
1.    Przybliżenie postaci i twórczości ks. Jana Twardowskiego
2.    Twórcza interpretacja wybranych utworów
3.    Integracja środowisk powiatu wołomińskiego

III. Grupy wiekowe
Konkurs skierowany jest do:
·      uczniów szkół podstawowych (klasy 0 - III)
·      uczniów szkół podstawowych (klasy IV – VI)
·      uczniów szkół podstawowych (klasy VII – VIII)

IV. Kategorie konkursu:
1.     Recytacja - prezentacja jednego wiersza lub fragmentu prozy ks. Jana Twardowskiego (czas do 3 min)
2.     Poezja śpiewana indywidualne lub zespołowe wykonanie wybranego utworu:
-       z akompaniamentem (płyta CD, instrumenty własne - zespół do 3 osób)
-       a`capella.

V. Przebieg konkursu:
Konkurs składa się z dwóch etapów:

ELIMINACJE GMINNE zostaną przeprowadzone przez Ośrodki Kultury biorące udział w konkursie.Karty zgłoszeń uczestników, którzy wezmą udział w finale konkursu należy przesłać do dnia 11.10.2019 r. na adres:

Miejski Ośrodek Kultury
ul. Słowackiego 10; 05-091 Ząbki
tel./fax 22 781 64 30; e-mail: mok@zabki.pl

FINAŁ KONKURSU w dniu 22.10.2019 r. o godz. 11:00 w Ząbkach, sala MOK przy ul. Słowackiego 21 (trybuna sportowa, I piętro)

VI. Uwaga

1.  Gmina/miasto może być reprezentowana we wszystkich kategoriach konkursu przez trzech uczestników/zespoły w każdej grupie wiekowej (w przypadku braku zgłoszeń z danej grupy wiekowej - można zwiększyć ilość uczestników w pozostałych grupach.

2.  Zgłaszając udział w konkursie wymagane jest podanie danych osobowych uczestnika w zakresie: imię, nazwisko, kategoria wiekowa, numer telefonu kontaktowego.

3.  Przebieg finału konkursu będzie utrwalany przez organizatora lub współorganizatorów poprzez wykonywanie zdjęć, nagrań video, w związku z czym mogą zostać utrwalone wizerunek, sylwetka osób biorących udział w uroczystości.

4.  Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie Konkursu.

Obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. zostaje spełniony poprzez zamieszczenie informacji na stronie internetowej MOK.