"5 Minut dla Rodziny"

Regulamin
Przeglądu Teatrzyków Dziecięcych
"5 Minut dla Rodziny"

1. ORGANIZATOR
Miejski Ośrodek Kultury w Ząbkach

2. Cele
* Poprzez teatr i zabawę ku wartościom rodzinnym
* Wyzwalane swobody zachowań i naturalności zarówno
u dzieci, jak i u dorosłych
* Promowanie spędzania wolnego czasu rodziców w formie
aktywnej wspólnie z dziećmi
* Rozwijanie wrażliwości estetycznej
* Szerzenie kultury żywego słowa oraz doskonalenie
umiejętnosci obserwacji

3. Założenia
- Rodzice uczestniczą w pracach nad przedstawieniem
np. pomoc w przygotowaniu :
scenografii, kostiumów, udzielanie wsparcia, a przede
wszystkim razem z dziećmi odgrywają przydzielone im
role na scenie.
- Czas trwania przedstawienia nie może być krótszy niż
10 minut i dłuższy niż 20 minut.
- Czas zainstalowania lub zdjęcia dekoracji- max 5 minut

Uczestnikami tego przeglądu mogą być dzieci
w wieku 3-10 lat.
W zależności od ilości zgłoszeń nastąpi podział na
kategorie wiekowe.
Zgłoszenia należy składać do 10 kwietnia 2010r.:
Anna Kozioł 500-273-537
Zmagania konkursowe nodbędą się 23 kwietnia
na scenie MOK przy ul. Orlej 8.

4 Kryteria oceny:
* ogólny wyraz artystyczny
* zaangażowanie zarówno dzieci jak i rodziców

zdjęcia: