[2010-09-05] Festyn miejski

5 wrze?nia 2010
Program
14:15- Otwarcie festynu
14:30- Wyst?p zespo?u Lataj?cy Holender
15:45- Wyst?p zespo?u tanecznego Fart z Miejskiego O?rodka Kultury
- Prezentacja grupy baletowej z Miejskiego O?rodka Kultury
- Pokaz ta?ca towarzyskiego w wykonaniu najm?odszych
16:10- Wyst?p dla dzieci w wykonaniu zespo?u Okaryna
17:40- Wyst?p zespo?u tanecznego Fart z Miejskiego O?rodka Kultury
18:05 Z?BKI - MIASTEM OGRODW - wr?czenie nagrd
zwyci?zcom Konkursu
18:20- Wyst?p zespo?u Lataj?cy Holender
20:00- Koncert zespo?u Top One
W czasie festynu poza scen?:
- k?cik z pracami dzieci i m?odzie?y ko?a niepe?nosprawnych, kawiarenka; grill, loteria fantowa
- Crazy Fryzjer ( malowanie w?osw i twarzy ) - punkt ?wietlicy ?rodowiskowej Nr 2 Schowek
- gry i zabawy zr?czno?ciowe w plenerze
- harcerska grochwka
- punkt TelePizzy
- stragan z zabawkami dla dzieci m?odszych
- prezentacja z mo?liwo?ci? zakupu bi?uterii
- punkt z wat? cukrow?, stoiska z lodami
- zabawy na zamku dmuchanym i zje?d?alni, w basenie z pi?eczkami, karuzela dla najm?odszych,
- spacer na koniu