[2013-04-14] Wieczorek z kulturk?

14.04.2013, godz 17.00
MOK, ul. S?owackiego 21
"Teatr M?odego Aktora"
zaprasza na:
-spektakl grupy teatralnej "Alegoria"- "Warszawka da si? lubi?..."
-monodramy:
Ania Wi?niewska- ""?wiat do gry nogami"
Patrycja Piro- "Ostro?nie z marzeniami"
-fragmenty prozy:
Lidka Soszy?ska
Dominika U?ci?ska
Agnieszka Chabera
Bartek Marcjaniak
Janek ?elazowski
-poezja:
Julka Kosierkiewicz
Kamil J?wik
-poezja ?piewana
Julia J?wik
Ula Sarna
-poezja w?asna:
Agnieszka Marcinkiewicz