[2011-01-08] Wyniki III Festiwalu Kol?d i Pastora?ek

"M?odzie? Mazowsza u wrt stajenki"

Jury w sk?adzie:

Izabela Trojanowska
Wanda Kwietniewska
Patrycja Olton
Pawe? Sztompke

Postanowi?o przyzna? nagrody nast?puj?cym wykonawcom:

Kategoria solistw:

I miejsce - Magda Janicka - S?upno
I miejsce - Joanna Charucka - Kaczkowo Stare
II miejsce - Ala Bie?kowska - Otwock
Wyr?nienie - Karolina Kujawska - Z?bki
Wyr?nienie - Aleksandra Kania - Otwock
Wyr?nienie - Marta Tokar - Nowy Dwr Mazowiecki

Kategoria zespo?w:

I miejsce - "Jutrzenka" - Jednoro?ec
Wyr?nienie - "Forte" - Z?bki