[2017-10-24] Wyniki fina?u IX Powiatowego Konkursu Poetyckiego

"Spotkania z twórczo?ci? ks. Jana Twardowskiego"

Recytacja kl. 0-III
 
1 miejsce
Aleksandra Tomkowicz (Zielonka)
 
2 miejsce
Dominik Satora (Wo?omin)
 
3 miejsce
Adrianna Ciasnocha (Z?bki)
 
Wyró?nienie
Oliwia Nalazek (T?uszcz)
 
Recytacja kl. IV-VI
 
1 miejsce
Franciszek Mikulski (Jadów)
 
2 miejsce
Pawe? Ryszawa (Jadów)
 
3 miejsce
Klara Satora (Wo?omin)
 
Wyró?nienie
Piotr Muszel (Marki)
Micha? Siuchta (Jadów)
 
Recytacja kl.VII i gimnazjalne
 
1 miejsce
Patrycja Cichocka (Z?bki)
 
2 miejsce
Adrian Boguszewski (Marki)
Alicja Ma?agocka (Z?bki)
 
3 miejsce
Julia Stefankowska (Marki)
Ewelina Piórkowska (Marki)
 
Poezja ?piewana
kl. 0-III
2 miejsce
Karolina Roguska (Z?bki)
 
kl. VII i gimnazjalne
1 miejsce
Anna Królikowska (Z?bki)
 
2 miejsce
Weronika Przybysz (Jadów)
 
3 miejsce
Julia Górska (Marki)