[2016-10-27] Wyniki VIII Powiatowego Konkursu Poetyckiego

"Spotkania z twórczo?ci? ks. Jana Twardowskiego"
pod patronatem Starosty Wo?omi?skiego

Jury Konkursu postanowi?o wyró?ni? i nagrodzi? nast?puj?cych uczestników:

Recytacja kl. 0-III

1 miejsce  - Aleksandra Tomkowicz- Zielonka
2 miejsce – Dawid Bara?czuk- Z?bki
3 miejsce- Natalia Sta?czak- D?brówka
Wyró?nienie- Marylka Bara?ska- Marki, Sebastian Grabski- Jadów

Recytacja kl.  IV-VI

1 miejsce- Klara Satora- Wo?omin, Szymon Kowalczyk- Jadów
2 miejsce- Adrianna ?adno- Wo?omin, Franciszek Mikulski- Jadów
3 miejsce- Julia Giza- Jadów, Maja Michalska- Z?bki
Wyró?nienie- Weronika S?abik- Z?bki, Adrian Boguszewski- Marki

Recytacja gimnazjum

1 miejsce- Anna Królikowska- Z?bki
2 miejsce-Maja Kaczkowska- Wo?omin
3 Alicja Ma?agocka- Z?bki
Wyró?nienie- Maria Janusz- Marki

Poezja ?piewana kl.0-VI

1 miejsce Julia Górska- Marki
2 miejsce-Karolina Roguska-Z?bki
3 miejsce Jakub Staniszewski, Zuzanna Staniszewska- Z?bki
Wyró?nienie - Bartek Pot?ga- Z?bki

Poezja ?piewana gimnazjum

1 miejsce Marlena Bujniak i Aleksandra Pióro- T?uszcz
2 miejsce Aleksandra Banaszek- Wo?omin
3 miejsce – Kinga Salwin, Weronika Sawera  Katarzyna Stolarska- Jadów
Wyró?nienie- Zofia Biazik- Z?bki

Dyplomy oraz nagrody wr?czali osobi?cie jurorzy a tak?e w Wicestarosta Wo?omi?ski Adam ?ossan oraz zast?pca burmistrza miasta Z?bki Artur Murawski