[2015-11-26] Informacja odno?nie konta bankowego MOK

W zwi?zku z upadkiem SkBanku, Miejski O?rodek Kultury w Z?bkach, musia? podpisa? umow? z innym bankiem. Aktualny rachunek bankowy MOK-u prowadzony przez Bank Polska Kasa Opieki S.A.:
60 1240 5703 1111 0010 6576 4755