[2014-10-15] Wyniki eliminacji

VI Powiatowego Konkuru Poetyckiego
"Spotkania z twórczo?ci? ks. Jana Twardowskiego"

Jury w sk?adzie:
Tomasz Mitrowski - polonista,  aktor, kierownik dzia?u edukacji kulturalnej i imprez w O?rodku Kultury "W?ochy"
Jolanta Ja?czuk - Tyszkiewicz - muzyk, dyrygent
Joanna Wysocka - by?y pracownik Wy?szej Szko?y Komunikowania i Mediów im. Giedroycia wydzia?u aktorskiego, pracownik Biura Promocji Kultury w Z?bkach
zakwalifikowa?o do etapu powiatowego Konkursu nast?puj?cych uczestników:
 
poezja ?piewana - kl. IV-VI
- Agnieszka ?arska
- Zuzanna Ja?wi?ska
 
poezja ?piewana gimnazjum
- Natalia Czapla
- Katarzyna Kaczy?ska
- Kordian Wasi?owski
 
recytacja kl. 0-3
- Maja Michalska
- Katarzyna Szymanowska
- Zuzanna Szatanowska
 
recytacja kl. IV-VI
- Maria Staniszewska
- Weronoka S?abik
- Julia Kosierkiewicz
 
recytacja gimnazjum
- Arkadiusz Rege?czuk
- Klaudia Pietraszek
- Dominika Zgórzy?ska
- Lidka Soszy?ska
 
Wszystkim uczestnikom dzi?kujemy za udzia?, a laureatów zapraszamy na zmagania fina?owe, które odb?d? si?
24 pa?dziernika o godzinie 10.00 w MOK-u przy ul. S?owackiego 21 (trybuna sportowa).
 

komentarze

  • 2014-10-15 nika napisał(a):
    Hurra! Dosta?am si? do powiatowego! :D Ale? si? ciesz? :)