[2014-04-14] Wyniki XIII POWIATOWEGO KONKURSU

MUZYKI INSTRUMENTALNEJ
POD PATRONATEM
STAROSTY WO?OMI?SKIEGO

W dniu 12 kwietnia 2014 r. o godz. 10:00 w Miejskim O?rodku Kultury w Z?bkach odby? si? XIII Konkurs Muzyki Instrumentalnej pod patronatem Starosty Wo?omi?skiego.
W Konkursie wzi?li udzia? uczestnicy z o?miu gmin powiatu tj. z: Z?bek, Marek, Wo?omina, Klembowa, Radzymina, Koby?ki, D?brwki i T?uszcza.

Jury Konkursu w sk?adzie:
Waldemar Dubieniecki - przewodnicz?cy
Bo?ena Suwa?a
Micha? Pindakiewicz

nagrodzi?o nast?puj?cych uczestnikw:
Kategoria Instrumenty klawiszowe

Grupa I III
I miejsce Maria Kocerba /Z?bki/
II miejsce Daniel Jasku?owski /Klembw/
III miejsce Julia Wa?kiewicz /Z?bki/
Wyr?nienie Aleksandra ?wierczewska /Marki/

Grupa IV VI
I miejsce Marcin Pop?awski /Radzymin/
II miejsce Aleksandra W?sowska /Marki/
III miejsce Sebastian Marczyszyn /T?uszcz/
Wyr?nienie Wiktoria Micha?owska /Marki/

Grupa ponadpodstawowa
I miejsce Barbara Adamczyk /Klembw/
II miejsce Arkadiusz Sobczak /T?uszcz/
III miejsce Dominik Bachert /Marki/
Wyr?nienie Anna D?browska /Klembw/

Kategoria - Gitara

Grupa I VI
I miejsce Marta Gromek /Z?bki/
II miejsce Mateusz Szczerbi?ski /T?uszcz/
III miejsce Wiktoria Dutkiewicz /T?uszcz/
Wyr?nienie Zuzanna Markowska /Wo?omin/, Tobiasz Matusiak /Koby?ka/

Grupa ponadpodstawowa
I miejsce Hubert Markowski /Wo?omin/
II miejsce Irmina Bia?ek /T?uszcz/
III miejsce Maciej D?browski /Klembw/
Wyr?nienie Klaudia Lipska /Koby?ka/

wi?cej zdj??