[2013-09-19] KONKURS NARYSUJ TYTUSA

Zapraszamy do udzia?u w Powiatowym Konkursie Plastycznym NARYSUJ TYTUSA!
Ka?dy mieszkaniec powiatu niezale?nie od wieku, mo?e namalowa?, narysowa?, naszkicowa?, wyklei? (technika dowolna) przygod? Tytusa w Z?bkach, gdy w 1920 roku szed? z Warszawy pod Ossw broni? Stolicy przed bolszewikami, i wygra? albumy z imienn? dedykacj? autorstwa Henryka Jerzego Chmielewskiego Tytus, Romek i ATomek w Bitwie Warszawskiej 1920 r., lub figurki bohaterw komiksw Papcia Chmiela, oraz wspln? wystaw? zwyci?skich prac z oryginalnymi planszami Papcia Chmiela z albumu o Bitwie Warszawskiej.
Wystawa zamykaj?ca konkurs oraz wr?czenie nagrd odb?dzie si? 5 pa?dziernika 2013 r. (sobota) o godz. 17:00 w Miejskim O?rodku Kultury w Z?bkach (trybuna sportowa). Przewidywana jest osobista obecno?? Pana Henryka Jerzego Chmielewskiego!
Format sk?adanych prac: A3
Technika: Dowolna
Wiek uczestnikw: Dowolny ( od 0 do 100 )
Termin sk?adania prac: 30 wrze?nia 2013 r. do godz. 18:00.
Miejsce sk?adania prac: Miejska Biblioteka Publiczna w Z?bkach, ul. Orla 6 lok. 75.
Szczeg?y i regulamin konkursu dost?pny jest na www.historiazabek.pl oraz na www.mbpzabki.pl