[2013-03-13] 36. KONKURS RECYTATORSKI WARSZAWSKA SYRENKA

36. KONKURS RECYTATORSKI WARSZAWSKA SYRENKA -eliminacje gminne
Werdyktem jury do etapu powiatowego zakwalifikowa?y si? nast?puj?ce osoby:
-kl. 0-III
Natalia Tomczuk -"Czerwony Kapturek"
Kinga Krasnod?bska- "Piotru? i powietrze"
kl. IV-VI
Julia Kosierkiewicz- "Depesza", "Sk?d si? bior? dzieci"
Lidka Soszy?ska- "Prba przej?cia na z?? drog?" i "Kot w pustym Mieszkaniu"
gimnazjum:
Jan ?elazowski- "Czworo i ko?ci", "Nic"
Emilka Guzowska- "Ch?opak z internetu", "Wyliczanka"