[2013-01-25] Zmiana numeru rachunku bankowego

UWAGA!!! W dniu 25 stycznia nast?pi zmiana numeru rachunku bankowego, na ktry nale?y dokonywa? op?at za zaj?cia. Nowy numer: 14 8006 0000 0013 0329 2000 0001 Przypominamy aby w tytule przelewu podawa?: imi? i nazwisko uczestnika zaj??, za jakie zaj?cia i ktrego miesi?ca dotyczy op?ata