[2012-11-27] Grupa Edukacji Artystycznej

Ruszaj? zaj?cia dla przedszkolakw w nowej siedzibie MOK przy ul. S?owackiego 21(budynek trybuny sportowej)
Na plastyk?, rytmik?, ta?ce, j?zyk angielski, gry i zabawy
zapraszamy we wtorki i czwartki w godz. 11:00 - 14:00
I spotkanie odb?dzie si? 27 listopada we wtorek o godz. 11:00

komentarze

 • 2012-11-16 go?? napisał(a):
  B?dziemy, moja crka ju? si? doczeka? nie mog?a :)
 • 2012-11-22 go?? napisał(a):
  Czy te zaj?cia s? odp?atne?
 • 2012-11-23 go?? napisał(a):
  s? odp?atne, na pierwszym spotkaniu b?dzie podana kwota za zaj?cia.
 • 2012-11-26 go?? napisał(a):
  A czy b?d? jakie? przedzia?y wiekowe? Przedszkolak mo?e by? w r?nym wieku :)
 • 2012-11-26 go?? napisał(a):
  s? to zaj?cia w wieku 4-6 lat. Jest to opisane w zak?adce \"zaj?cia\"