[2012-05-21] Wyniki XI Konkursu

Muzyki Instrumentalnej pod patronatem Starosty Wo?omi?skiego

Instrumenty klawiszowe Grupa wiekowa - klasy I - III I miejsce - Dominika Zach?owska (Marki) I miejsce - Ma?gorzata ?wierczy?ska (Marki) II miejsce - Emilia Ryciuk (Z?bki) III miejsce - Piotr Kwiatkowski (Marki) wyr?nienie - Marcin Pop?awski (Radzymin) Grupa wiekowa - klasy IV - VI i gimnazjum I miejsce - Dominik Bachert (Marki) I miejsce - Aleksandra Sobolewska (Marki) II miejsce - Katarzyna Hernik (Marki) II miejsce - Marta Cygan (Marki) III miejsce - Zofia Godlewska (Marki) III miejsce - Pawe? Pyszkiewicz (Marki) III miejsce - Helena Krl (Marki) Gitara Grupa wiekowa - klasy I - VI I miejsce - Mariusz Pabjasz (Z?bki) II miejsce - Marcin ?mijewski (Z?bki) III miejsce - Marta Gromek (Z?bki) wyr?nienie - Wojciech Pa? (D?brwka) Grupa wiekowa - szko?y ponadpodstawowe I miejsce - Tomasz Antecki (Z?bki) II miejsce - Maciej D?browski (Klembw) II miejsce - Damian Zubczy?ski (Z?bki) III miejsce - Agnieszka Chabera (Z?bki) wyr?nienie - Piotr Staru?yk (Koby?ka) wyr?nienie - Hubert Markowski (Wo?omin) wyr?nienie - Mateusz Niemyjski (Wo?omin) wyr?nienie - Klaudia Lipska (Koby?ka)