[2012-01-16] Wyniki IV Festiwalu Kol?d i Pastora?ek

M?ODZIE? MAZOWSZA U WRT STAJENKI

Jury Festiwalu postanowi?o nagrodzi? i wyr?ni? nast?puj?cych uczestnikw: Zespo?y: nagroda - "Avetki" wyr?nienie - "Il Canto Magnificat" Soli?ci: nagrody - Bie?kowska Alicja, Janicka Magda i Jurek Sylwia wyr?nienia - Ja?wi?ska Adriana, Kania Aleksandra, Rolewska Joanna i Sarna Ula. Nagrody s? traktowane jako rwnorz?dne, wyr?nienia rwnie?.